Ελέγξτε το Δελτίο σας

Για να λάβετε ένα αντίγραφο του δελτίου αθλητικής σας ιδιότητας, εισάγετε τη διεύθυνση Email σας στο ακόλουθο πεδίο και πατήστε το κουμπί Αποστολή. Εάν το email σας είναι καταχωρημένο, θα λάβετε ένα αντίγραφο του δελτίου σας. Εάν δεν λάβετε αντίγραφο του δελτίου σας, επικοινωνήστε με το Σωματείο σας για να ελέγξει ότι το δελτίο σας είναι έγκυρο και ότι έχει καταχωρηθεί το σωστό Email.